Boek

Drs. Cateleyne G. Deodatus

Lichaamsgericht Werkend GZpsycholoog-LWP

Therapie, coaching, reïntegratie, supervisie, workshops

terug naar Home

 

Nu in de boekhandel, of via de uitgever: www.toorts.nl :

Friedrich en Dagmar Ingwersen e.a.

Herstel van het vermogen om te verlangen

Familieopstellingen en lichaamswerk in een klinische setting

Vertaald en bewerkt door Cateleyne G. Deodatus

Enkele jaren geleden las ik artikelen van de Ingwersens. Ik werd er zo door geïnspireerd dat ik het idee kreeg ze te vertalen en te bewerken, waardoor de teksten toegankelijk zouden zijn voor Nederlandse lichaamsgerichtwerkende therapeuten, opstellers en belangstellenden. Dit bracht voor mij een intensief leerproces op gang waarin veel onderwerpen aan bod kwamen die te maken hebben met dit beroep dat me zo dierbaar is.
Friedrich en Dagmar Ingwersen, respectievelijk psychiater en lichaamsgericht werkend therapeute, passen in hun kliniek in Noord-Duitsland zeer diverse therapeutische technieken toe. Bij de – kortdurende – behandeling wordt per patiënt steeds nagegaan wat een passende volgende stap zou zijn in het genezingsproces. De familieopstelling naar voorbeeld van Bert Hellinger kreeg hierbij een sleutelrol. Lichaamswerk en opstellingen, doorgaans geassocieerd met ‘zelfverwerkelijking’, worden hier toegepast in een reguliere psychotherapeutische setting.
Het boek is samengesteld uit delen van artikelen die verslag doen van telkens weer andere aspecten van dit werk van Friedrich en Dagmar Ingwersen, waar nodig aangevuld met eigen toelichting en theoretische inzichten. Daarbij wordt recht gedaan aan voorgangers die elk weer bouwstenen ontwikkeld hebben.
Tussen de regels door is in de tekst voortdurend een therapeutische houding voelbaar die de patiënt niet primair ziet als iemand met een probleem, maar als iemand die op weg is naar een oplossing. De vele beschreven casussen vormen een levendige illustratie van de gevolgde werkwijze.
Zo wordt helder gemaakt wat het verschil is tussen een systemisch-constructivistische en een systemisch-fenomenologische benadering, maar vooral ook hoe beide elkaar kunnen aanvullen en – door te switchen tussen de twee – tot bijzondere resultaten kunnen leiden.
Zo wordt ook inzicht gegeven in hoe lichaamswerk zich kan verhouden met opstellingenwerk.

 

Uitgeverij De Toorts Haarlem

Paperback: 15,3 x 23,2 cm. Omvang: 185 pagina's

Prijs: € 24

ISBN 10: 90 6020 822 6 / ISBN 13: 978 90 6020 822 9

NUR: 777-W-boek