Gebruikte Methodes

Drs. Cateleyne G. Deodatus

Lichaamsgericht Werkend GZpsycholoog-LWP

Therapie, coaching, reïntegratie, supervisie

Home

Trauma

Reïntegratie therapie

Individuele lichaamsgerichte therapie

Supervisie

Workshops

Systemisch werk

Methodes

Boek

Reacties

Contact

 

 

Bij Neo Hypnotherapie wordt aandacht gegeven aan de manier waarop oude overtuigingen, die jong zijn ontstaan, onbewust bepalen hoe de wereld nu ervaren wordt. Dit wordt in stand gehouden door de eigen terugkerende emoties en gedachtes en fysiek verankerde patronen in houding en beweging. 
Neo Hypnotherapie werkt enerzijds met de daarmee samenhangende 'overlevingspatronen', en anderzijds met het 'oorspronkelijk zelf', van waaruit contact gevoeld kan worden met de authentieke eigen kwaliteiten. 
De Neo Hypnotherapie is verwant met de transactionele analyse en er wordt zonodig gebruik gemaakt van verschillende lichaamsgerichte technieken.

Bij Postural Integration (P.I.) staat de samenhang tussen emoties, denken en lichaamsbeleving voorop.
P.I. is een methode waarbij gebruik wordt gemaakt van elementen uit vele verschillende technieken zoals bio-energetica, acupressuur, NLP, Rolfing, Alexandertechniek, Feldenkrais, Focusing, rebirthing, Bonding, bio-energetica, voice dialogue, psychodrama.
P.I. onderscheidt zich met name van vergelijkbare lichaamsgerichte methodes zoals Reichiaans lichaamswerk, door het gebruik van technieken die werken met het bindweefsel.

Ik geef geen P.I. behandelingen als zodanig meer, maar door het jarenlange werken daarmee heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van onbewuste expressie van gevoelens via het lichaam.
Inzicht in en ervaring van de samenhang tussen emoties, denken en lichaamsbeleving is voor mij een basaal aandachtspunt in mijn werk.

Traumawerk (zie menu-link 'Trauma') maakt gebruik van het inzicht in de manier waarop trauma's worden opgeslagen in de hersenen, en in reacties van het vegetatieve zenuwstelsel en bewegingspatronen. Op die manier behouden zij hun invloed, onafhankelijk van het feit of het trauma bewust herinnerd wordt of niet.
Er wordt gewerkt met methodes die deze onbewuste vorm van zelf-management bewust maken en er wordt ervaring opgedaan met andere reactiemogelijkheden, waardoor het effect kan verminderen. Er zijn verschillende benaderingen op dit gebied ontwikkeld, zoals die van Pat Ogden, Peter Levine en Erik Jaerlnaes.
Co-dependency werk maakt duidelijk hoe een traumatisch verleden kan doorwerken in relaties.
In Systemisch werk (zie menu-link 'Systemisch werk') kan zichtbaar worden hoe de familiegeschiedenis, of die nou bekend is of niet, een systemische invloed heeft op een leven. Deze benadering kan bijdragen tot het oplossen van problemen die mogelijk al lange tijd een rol spelen. Bovendien is het een methode die kan helpen bij bewustwording van de eigen huidige situatie en kan dit werk bijdragen aan stappen die daarin gezet kunnen worden.
Lichaamswerk
Verzamelnaam voor in lichaamsgerichte therapie gebruikte technieken waarbij d.m.v. speciale bewegings- of houdingsoefeningen, in het lichaam opgeslagen onderdrukt materiaal verwerkt kan worden. Wanneer men het lichaam bij de therapie betrekt, komt men sneller bij de kern van de (soms onbewuste) ervaring. Bovendien kan het cognitieve inzicht hierdoor beter verankerd worden.
Delendialoog
M.b.v. deze therapeutische interventies kunnen innerlijke conflicten tot rust gebracht worden. Door conflictuerende 'stemmen' uit elkaar te halen en ze helder uit te kristalliseren, krijgt de cliënt meer zicht op de positieve intentie ervan. Ook kan duidelijk worden wat, als negatief ervaren, stemmen (zoals bijvoorbeeld een oordelende innerlijke stem) voor de client 'willen' bereiken.
NLPtechnieken
NLP technieken houden zich bezig met de wijze waarop taalgebruik en informatieverwerking ge-(ver)vormd worden door de overtuigingen van de client.
Meditatie: het is wetenschappelijk bewezen dat het beoefenen van meditatie effecten heeft op het gebied van concentratie, ontspanning, helderheid van de waarneming en dat het bijdraagt aan een toename in zelfreflectie en bewustzijn. Het woord meditatie heeft overigens verschillende betekenissen. In de kerk wordt dit begrip gebruikt in de betekenis van “overpeinzen der dingen.”
Er zijn meditatietechnieken die erop gericht zijn om tot ontspanning te komen, zoals bij transcendente meditatie, waarbij je leert om je aandacht terug te trekken uit de wereld.
Vanuit het Boeddhisme zijn er technieken die gericht zijn op “stoppen en kijken”. De bedoeling is dan niet om je terug te trekken maar om juist de volle onbevooroordeelde aandacht te geven en open te staan voor wat hier en nu waargenomen wordt. Dit kan visueel of auditief zijn, maar het kunnen ook gevoelens zijn of lichaamssensaties.
Dit is de vorm van meditatie waar ik de meeste affiniteit mee heb en waarvan ik elementen gebruik in mijn therapeutische werk. In sommige therapieën zal ik aandacht geven aan het leren inbouwen van stilte-momenten in de dag, of aan het leren van bewust gewaar-zijn waarmee automatisch gedrag overstegen wordt.