Drs. Cateleyne G. Deodatus

Ervaringsgericht werkend psycholoog
erkend Supervisor Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP, erkend Supervisor SBLP
tot 1 januari 2017 geregistreerd GZ psycholoog

Therapie, coaching, reïntegratie, supervisie

 

In overleg met de arbeidsdeskundige, ga ik met de cliënt na waar de overlevingspatronen zich tegen de realiteit van de werksituatie en/of gezondheid van de cliënt keren. Na een intakefase wordt dan besloten of -en hoe- gewerkt zal worden aan reïntegratie.

Problemen waar de cliënt in deze situatie tegen aan kan lopen zijn:

1-Zichzelf niet kunnen begrenzen

2- Niet adequaat omgaan met grenzen naar anderen

Vaak hangt dit samen met:

In een organisatie werken met mensen

Het hebben van een werkkring is meestal van vitaal belang als bron van inkomsten en bovendien ook een manier om de eigen kwaliteiten vorm te geven.

Mensen zijn soms kwetsbaar of zijn door omstandigheden slecht gaan functioneren. Problemen kunnen variëren van spanningsklachten, angsten, overwerkt zijn, burn-out, tot problemen in de relaties met anderen of een combinatie daarvan. Soms komt een probleem in de eerste plaats voort uit factoren in de werknemer, soms blijkt het vooral arbeidsgerelateerd te zijn (dit kan ook samenhangen met een verhuld arbeidsconflict).

Mensen kunnen soms jarenlang succesvol zijn in hun werk, tot ze een punt bereiken waar zij vastlopen. Bij nadere beschouwing blijken de persoonlijke overlevingsstrategieen op onbewust niveau eerder afgestemd op een situatie die zich niet in de tegenwoordige tijd afspeelt, maar in een ver verleden. Jong aangeleerde manieren om in het leven te staan, blijken dan na jaren uiteindelijk contraproductief, of zij gaan hun lichamelijke tol eisen. Soms wordt de onbuigzaamheid van dit soort patronen versterkt door onverwerkte traumatische ervaringen.

Contact met het werk houden

Het doel van de therapie is om iemand en snel en op een verantwoorde manier terug te begeleiden naar zijn of haar werk. Het gaat om een praktische aanpak die vooral gericht is op herstel van zelfvertrouwen, verbetering van de vaardigheden en het aanboren van nieuwe mogelijkheden waardoor iemand beter kan omgaan met persoonlijke problemen. In de praktijk is bovendien gebleken dat mensen niet te lang uit het arbeidsproces moeten blijven en dat tijdens ziekte een contact met de werkplek onontbeerlijk is voor een spoedig herstel. De therapie is er daarom mede op gericht om dat contact te bevorderen en te verbeteren.
Soms is er tijdelijk een aanvullende therapie of eigen activiteit nodig om problemen snel te kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld haptonomie of regelmatige sportbeoefening. Het is daarbij wel een voorwaarde dat in dit proces de eigen verantwoordelijkheid en regie van de medewerker over de problemen en hun oplossingen intact blijven.

 

 

 

Reïntegratie naar werk

Home

Trauma

Reïntegratie therapie

Individuele lichaamsgerichte therapie

Supervisie

Workshops

Systemisch werk

Methodes

Boek

Reacties

Contact