Supervisie

Drs. Cateleyne G. Deodatus

Ervaringsgericht werkend psycholoog
erkend Supervisor Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP, erkend Supervisor SBLP
tot 1 januari 2017 geregistreerd GZ psycholoog

Therapie, coaching, reïntegratie, supervisie

Home

Trauma

Reïntegratie therapie

Individuele lichaamsgerichte therapie

Supervisie

Workshops

Systemisch werk

Methodes

Boek

Reacties

Contact

 


Supervisie kan gezien worden als een belangrijke (bij-)scholingsmogelijkheid, die van nut blijkt te zijn om reeds verworven inzichten en ervaringen te kunnen omzetten in (meer) beroepsbekwaamheid en persoonlijk functioneren bij de uitoefening van op mensen gerichte beroepen en functies.

Het gaat daarbij met name over interacties die plaatsvinden tussen de supervisant en degene waar men 'in functie' mee communiceert. Dat kan een cliënt zijnof een collega van de supervisant.

1. Supervisie voor mensen die de overgang maken van opleiding naar werk

In een therapeutische opleiding heeft men iets geleerd over:

In de praktijk staat men dan voor de opgave om al deze kennis om te zetten in beroepsmatig handelen. Supervisie kan bijdragen tot het beter op elkaar afstemmen van denken en weten, gevoelens en inzichten, vaardigheden en mogelijkheden. Bovendien moet dit alles dan ook nog worden afgestemd op de concrete beroepssituatie.

2. Supervisie voor mensen die al langer werken

Supervisie is een bruikbare hulp om het beroep zelfstandig en op een persoonlijke manier uit te oefenen. Bij supervisie leer je om zelfstandig te leren van praktijkervaringen zodat dit leerproces ook na de supervisietijd verder kan gaan.

Aan de orde komen:

Ik geef zowel supervisie aan groepen als individuele supervisie.

 

Verdiepingsgroep supervisie